Prodloužení testace


1. Nejprve je potřeba napsat předsedovi testační komise, že máte zájem o prodloužení Vašeho historického vozidla - radek.henzel@seznam.cz, tel. +420 777 109 271 - ten Vám přidělí testačního komisaře, který Vaši žádost bude zpracovávat a kontakt na něj.

2. Připravit a odeslat fotografie Vašeho vozidla testačnímu komisaři s kontaktem na sebe. Pokud máte s počítačem a focením potíže, požádejte prosím své blízké o pomoc, určitě rádi Váš historický stroj pomohou znovu zadokumentovat.

- u automobilů s levo-předním a pravo-zadním pohledem, u motocyklů s levostranným a pravostranným pohledem - tak jak máte v testačním protokolu.

     - fotografii výrobního čísla VIN 

     - fotografii výrobního štítku 

     - fotografii výrobního čísla motoru 

     - fotografii kupní smlouvy, nebo čestného prohlášení prokazující vlastnictví stroje. 

     - není-li uvedeno na štítku, doklad prokazující rok výroby stroje - od výrobce, odborná literatura 

     - fotografie stavu tachometru - pokud tachometr není, fotografii místa, kde se obvykle tachometr nachází - u motocyklů přední světlo shora, u automobilů foto palubovky 

     - fotografie motorového prostoru - motor a okolí kolem něj 

     - fotografie u motocyklů sedla shora, u aut předních sedaček zboku 

     - u těch, kteří k nám přicházejí prodloužit testaci avšak vytvořenou v jiném klubu potřebujeme také scan původní testace. 

    - fotografované vozidlo či motocykl musejí být na neutrálním pozadí - nesmí se vyskytovat žádné další vozidlo, ani osoba či zvíře. 

    - fotografie musejí být ostré a čitelné


Všechny fotografie musejí být testačním komisařem schváleny, že vyhovují požadavkům federace a jsou použitelné v systému pro prodloužení ještě před termínem konání prodlužování! 

     - vhodné typy fotografií jsou JPG a PNG. 

     - maximální velikost fotografií 6MB, minimální velikost cca 1MB
     - fotografie ve formátu 16:9 (maximální rozlišení 6000px X 3375px, rozlišení však nemůže být menší, než 1024px x 578 px).


3. Doručení dokumentů potřebných pro prodloužení testace historického vozidla:V den konání prodlužování testací historického vozidla s sebou doneste: 

     - platný protokol o zkoušce brzd z STK - platí pouze pro automobily 

     - průkaz historického vozidla 

     - malý technický průkaz (OTP)

     - potvrzení z odborné dílny o technické prohlídce vozidla - toto Vám může vystavit kterákoliv autodílna, případně jiná odborná dílna 

     - finance :

     - členové klubu VVK a FKHV - 400 Kč / za prodloužení krajské testace (400 Kč kraj, 0 Kč klub) 

     - nečlenové - 1000 Kč / za prodloužení krajské testace (600 Kč kraj, 400 Kč klub) 

platba bude probíhat na místě, neplaťte prosím přes účet, systém špatně přiřazuje jednotlivé platby testacím!

Bude-li potřeba jiného požadavku, prosím projednejte konkrétní případ s Vámi přiděleným testačním komisařem.